top of page

İNOVASYON LAB’LERİ

Büyüme içimizde başlar.

Değişim yaratma yolunda toplulukların kolektif zekadan nasıl faydalanabileceklerini keşfedin.

  • Birlikte büyüyen ve öğrenen bir değişim öncüleri topluluğu

  • Ortak inovasyon dili ve kişiye özel araç seti

  • Somut (kurum-içi) müdahaleler: iç uygulamalar ve projeler

  • Kullanıcı odaklı ürün, servis ve sistem fikirleri ve sağlaması yapılmış prototipler

ara studio – innovationlabs .png

Diyalog ve birlikte üretim için ara alanlar tasarlıyoruz. İnovasyon Lab’lerimizde, bireylerin İnsan Odaklı Tasarım metodunu kullanarak proje

ya da işler geliştirme yoluyla, bir mesele etrafında biraraya gelmelerine, harekete geçmelerine ve dönüşüme ön ayak olmalarına yardımcı oluyoruz.

Topluluğunuzu

değişim yaratma yolunda güçlendirmek mi istiyorsunuz?

ÖRNEK YOLCUKLUKLAR

GIZ’in, iş geliştirme yoluyla sosyal uyum elçilerine dönüşen bir kadın topluluğunu nasıl tetiklediğini burada görebilirsiniz.

bottom of page