top of page

Gülbaba Müzik

10 yıl deneyimli bir yaratıcı girişimin değişen müzik endüstrisine öncülük etmek üzere iş modelini dönüştürme yolculuğu.

TAKIM BOOTCAMP’LERİ: STRATEJİ

Gülbaba Müzik

Gülbaba Müzik’le yaptığımız çalışma, 2 kurucu ortakla 3 aya yayılan birer günlük
5 bootcamp serisini kapsar.
Yolculuk boyunca değişen müzik endüstrisi bağlamında Gülbaba Müzik
yeniden tanımlandı; topluluk temelli ve içerik odaklı yenilikçi bir model keşfedildi.
Sonucunda, Gülbaba Müzik yatırım aldı.
webjourneys-06.png
araiconsforweb-11.png
01

GELECEĞİ

ANLAMA

  • Değişen yerel ve global müzik endüstrisi bağlamını okuma

  • Trendleri analiz etme

araiconsforweb-10.png
02

GÜLBABA’NIN ÖZÜYLE

YENİDEN BAĞ KURMA

  • Gülbaba olarak biriktirdikleri deneyimleri anlamlandırma ve şirketin güçlü yanlarını keşfetme

  • Kurucu ortakların amaçlarını hatırlama ve şirketin gitmek istediği yönü buna göre şekillendirme

araiconsforweb-13.png
04

İKNA ETMEK

ÜZERE HAZIRLANMA

  • Yatırımcı sunumu hazırlama

  • Provalar

TASARIM

VE PLANLAMA

araiconsforweb-12.png
03
  • Yeni bir iş modeli tasarlama 

  • İş planı ve bütçe hazırlama

  • Kısa ve orta vadeli aksiyon planı çıkarma

GÜLBABA MÜZİK’İN YOLCULUĞU

Alanlarında küresel bir oyuncu olmak için yenilenme arayışındaki iki kurucu ortak, değişen müzik endüstrisine uyum sağlamak için modellerini yeniden tasarlamaya karar verdi.
 
Karşılıklı diyalog ortamında deneyimlerini, küresel ve yerel eğilimleri birlikte sentezlediler; kişisel ve mesleki amaçlarını yeniden tanımladılar.
Bu çalışmalara dayanarak, yeni bir iş modeli tasarlayıp 2 yıllık dönüşüm süreçlerinin aksiyon ve finansal planlarını hazırladılar.
Yolculuklarına ürün ve servislerini yeniden tanımlayarak başlayan
Gülbaba Müzik kurucuları, kısa ve uzun vadeli aksiyon planlarını oluşturdular. Sonunda, yatırımcı sunumlarını hazırladılar ve
yatırım aldılar!

ÇIKTI

Yeni bir iş modeli, kısa ve uzun vadeli aksiyon planları.

ETKİ

Gülbaba Müzik global bir yatırımcıdan yatırım aldı.

süreç

tasarımı

BRIEF

TOPLANTISI

provalar

ROLÜMÜZ

PAYDAŞLAR

İnovasyon Bootcamp'i Tasarımı

Birebir Kolaylaştırıcılık

Duygu Kambur | Strateji

Buğra Çelik | Strateji

SÜREÇ

Odaklanmak ve işinizi geliştirmek için güvende ve rahat hissetmek önemlidir. İki kurucu ortağın kendi ritimlerine uygun
5 adet birebir oturumdan oluşan son derece
esnek ve uyumlu bir akış tasarlayıp kolaylaştırdık.
bottom of page