top of page

NAMA Vakfı: Sosyal Girişimcilik Bootcamp’i

Katarlı gelecek nesil liderlerin

sosyal girişimlerini prototipleme yolculuğu.

TAKIM BOOTCAMP’LERİ: STRATEJİ

NAMA Vakfı: Sosyal Girişimcilik Bootcamp’i

Katılımcıların yerel bağlamlarında edindikleri içgörüleri anlamlandırdıkları; Türkiye'den çeşitli sosyal girişimcilerle tanıştıkları ve Katar’a döndüklerinde hedef kitleleriyle test etmek üzere ilk prototiplerini oluşturdukları 8 günlük bir inovasyon bootcamp’i.

araiconsforweb-11.png
01

ZEMİNİ 

HAZIRLAMA

 • Geçmiş haftalardaki deneyimler üzerinden ekip olarak öğrenme

 • Türkiye’deki sosyal girişimcilik ekosistemiyle tanışma

SAHADAN

İLHAM ALMA

araiconsforweb-14.png
03
 • Yerel sosyal girişimcileri tanıma

 • Girişimci hikayelerini yerinde dinleme

araiconsforweb-13.png
05

HİKAYENİ

PAYLAŞMA

 • Geribildirim almak üzere projeleri hikayeleştirme

 • Yatırımcı sunumu 

namazoomedjourney.png
araiconsforweb-10.png
02

ANLAMLANDIRMA

araiconsforwebPROTOTYPE-10.png
04

PROTOTİPLEME

VE TEST ETME

 • Varsayımları tanımlama ve MVP’nin özelliklerine karar verme

 • Görsel tasarımcılarla düşük çözünürlüklü prototiler üretme

 • Test ve aksiyon planları hazırlama

 • Var olan içgörüleri sentezleme

 • Çözüm konseptleri oluşturma

KATILIMCILARIN YOLCULUĞU

Sosyal inovasyon yoluyla “topluma geri vermeye” hevesli Katar’lı 20 genç lider, Türkiye’ye gelerek ellerindeki içgörüleri anlamlandırdıkları ve görsel tasarımcılarla yakından çalışarak ilk prototiplerini oluşturdukları
8 günlük inovasyon kampına katıldılar. Türkiye'de tanıklık ettikleri sosyal inovasyon sahnesinden ve bizzat tanıştıkları sosyal girişimcilerden
ilham aldılar.
Katılımcılar, kendi bağlam ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş Tasarım Odaklı Düşünme adımlarından geçtiler. Bu deneyimsel süreç boyunca, ekipler çözüm konseptlerini İnsan Odaklılık ve Sistemsel Düşünme perspektiflerinden gözden geçirerek geliştirdiler. MVP'lerinin özelliklerini tanımladılar, prototiplerini ve test planlarını ürettiler. İnovasyon sürecinin her adımında kullanılan çeşitli araçlarla (ekip kanvası, geribildirim verme, çözüm konsepti ve değer önerisi, önceliklendirme matrisi, yalın sosyal girişim, test için yol haritası vb.) donatıldılar.

ÇIKTI

Detaylıca geliştirilmiş çözüm konseptleri, prototipler ve test planları.

ETKİ

Net bir vizyon ve aksiyon planı ile Katar’a dönüler.

arastudio – NAMAFoundation – Prototypes.png

PROTOTİP ÖRNEKLERİ

Uygulanmaya hazır, tanımlanmış test adımları ve detaylı bütçeleme

SÜREÇ

Çeşitli uzman paylaşımlarıyla zenginleştirilmiş bu eşsiz deneyimi imece ve NAMA Vakfı işbirliği ile gerçekleştirdik. Çok paydaşlı bu süreçte, inovasyon bootcamp’inin tasarımı ve kolaylaştırılmasının yanında, paydaş ilişkileri,
proje yönetimi ve ekip yönetimini de üstlendik.

HIZLANDIRMA

TOPLANTISI

süreç tasarımı

bootcamp

paydaş ve ekip yönetimi

raporlama ve takımların

değerlendirmesi

ROLÜMÜZ

Bootcamp Tasarımı

Kolaylaştırıcılık

İnovasyon Araçları Tasarımı

Takım Koçluğu

Süreç Tasarımı

Proje Yönetimi ve Koordinasyon

Paydaş İlişkileri ve Ekip Yönetimi

PAYDAŞLAR

imece | İş Geliştirme ve Network Partneri

Itır Erhart | Eğitmen, Aktif Vatandaşlık

Halit Ünsal | Eğitmen, Hikaye Anlatımı

Cansu Kırcan| Proje Koordinatörü

Selen Çatalyürekli, Aslıhan Örün | Prodüksiyon

Okan Erünsal | Videografiker

Başak İncekara | Kentsel Oyun Tasarımı ve Uygulaması

+6 görsel tasarımcı

bottom of page