top of page

TAKIM BOOTCAMP’LERİ

Gelişime açık bir ekip kültürü yeniliğin merkezinde yer alır.

Sizin için tasarlayacağımız deneyimsel workshop’lar yoluyla ekibinizin potansiyelini ortaya çıkarın.

Doğru fikir üretmekten ölçeklenmeye uzanan engebeli inovasyon yolculuklarında ekiplere eşlik ediyoruz. Strateji bootcamp’lerimizde ürün ve servislerinizi sunmak üzere net bir yol haritasına sahip olmanıza yardımcı oluyoruz:

 • Kapsam ve hedeflerde hizalanma

 • Trend ve bağlam analizi

 • Var olan ve ideal kullanıcı deneyimini haritalama

 • Ürünü-servisi-sistemi tanımlama ve iş modeli geliştirme

 • Proje / iş çevresinde bütünsel bir anlatı oluşturma

 • Somut bir eylem planı oluşturma

arastudio – strategybootcamps.png

STRATEJİ BOOTCAMP’LERİ

Kurumunuzun neyi neden nasıl yaptığını tanımlamaya mı ihtiyacınız var?

ara studio - culturebootcamps.png

Kültür bootcapm’lerimizde, işbirliğini artırmak ve ekip olarak gelişmenizi sağlayacak süper güçlerinizi keşfetmek için ekip içi etkin iletişimi geliştirmek üzere çalışıyoruz.

Ekibinizi benzersiz kılan nedir? Gelin, ekibinizin güçlü yanlarını kolektif bir süper güce çevirelim.

KÜLTÜR BOOTCAMP’LERİ

 • Amaç, misyon ve hedeflerde hizalanma

 • Yeni değerler, davranışlar ve günlük uygulamalar

 • Etkin işbirliği ve iletişim için ekibin becerilerini artırma

 • Katılımcı kolaylaştırma yöntem ve araçlarını öğrenme

ÖĞRENME BOOTCAMP’LERİ

Öğrenene kadar, ne bilmediğimizi bilmiyoruz.

Öğrenme Bootcamp’lerinde, Tasarım Odaklı Düşünme, Yalın Girişim, Tasarım Sprint’leri ve Liberating Structures gibi çok çeşitli inovasyon ve işbirliği yönteminden faydalanıyoruz. Ekiplerinizi, başarılı kurumlar oluşturmak için ihtiyaç duyduğunuz araçlarla donatıyoruz.

 • Tasarım Odaklı Düşünme’nin temellerini öğrenme, ana yaklaşımını ve bakış açılarını anlama

 • Servis Tasarımının temel araç, teknik ve süreçlerini öğrenme

 • Yalın Girişim yaklaşımını öğrenme ve uygulama

arastudio – learningbootcamps.png

ÖRNEK YOLCUKLUKLAR

Gülbaba Müzik'in stratejisini nasıl dönüştürdüğünü ve yatırım aldığını görün.

NAMA Vakfı Bootcamp'i kapsamında, genç liderlerin sosyal girişimlerini nasıl prototiplediklerini görün.

bottom of page