top of page

İnsan Odaklı tasarımcı, tasarım stratejisti, kolaylaştırıcı ve takım koçuyuz.

Benzersiz süreçler oluşturmak için çeşitli metodolojileri harmanlamak ise en iyi yaptığımız iş. 

1. Paydaşlarla birlikte üretim

İlk günden başlayarak, bağlamı okuyabilmek, içindeki insanları ve aralarındaki ilişkiyi anlamak için paydaşlarla birlikte üretiyoruz. Bu sayede içinde yaşadığımız gerçekliğe en çok uyan deneyimleri tasarlayabiliyoruz. Hedefleri, genel kapsamı ve başarıyı birlikte tanımlıyor; süreci buna göre oluşturuyoruz.

2. Özelleşmiş süreçler, araçlar ve yöntemler

İnovasyonun tek bir reçetesi yoktur. Her inovasyon süreci kendine özgü yöntem ve araçlara ihtiyaç duyar. Tasarım Odaklı Düşünme’den Yalın Girişim’e, Art of Hosting’ten Liberating Structures’a, Kaospilots’a uzanan çeşitli metodolojileri ihtiyaca göre harmanlıyoruz.

3. Temel metodolojimiz:

İnsan Odaklı Tasarım

İnsan Odaklı Tasarım yaklaşımımızın temelini oluşturuyor. İnsanların gerçek ihtiyaçlarını anlamanın ve somut içgörülere dayalı tasarım çözümleri üretmenin hepimize derinden hitap ettiğine inanıyoruz.

4. Yeni öğrenme biçimleri

Öğrenmenin kalp, zihin ve eller yoluyla gerçekleştiğine inanıyoruz. Deneyimsel öğrenme süreçlerimiz katılımcıların kişisel, ekip ve daha büyük grup deneyimleri yoluyla keşfetmelerine ve birlikte öğrenmelerine dayanır. Katılımcılığı teşvik eden ara alanlarda, kendilerine özgü roller üstlenirler.

5. Değişen bağlama ayak uydurabilen liderler

İnsanları, kendilerinin ve topluluklarının karşılaştığı zorlukları çözmek için kullanabilecekleri yenilikçi araçlarla donatıyoruz. 21. yüzyılda kritik önem taşıyan empati, yaratıcı ve görsel düşünme, eleştirel düşünme, prototip oluşturma, hikaye anlatımı ve katılımcı liderlik gibi önemli becerileri geliştirmeleri için onları güçlendiriyoruz.

6. Yenilik için uyum içinde

çalışan ekipler

Öğrenme ve yeniliğin ekip ortamında, beraber gerçekleştiğine inanıyoruz. Kişisel yolculuğun yanı sıra, katılımcıların ekipler halinde çalıştıkları ve “oyun oynamayı ciddiye alarak” çeşitli riskler karşısında kendilerini rahat hissedebilecekleri güvenli alanlar yaratıyoruz. Ekiplerin büyümesi bireylerin kişisel olarak büyümelerinden geçiyor.

7. Tabandan büyüyen toplulukların tetiklediği değişim

Hepimiz bir topluluğun, bir ağın parçasıyız. Süreçlerimize katılan kişilerin dahil oldukları topluluklar hakkında bilgilenmelerini, etraflarındaki kaynakları fark edip bunları mobilize edebilmelerini sağlıyoruz. Çalışmalarımızda katılımcıların hem meslektaşlarıyla hem de davet ettiğimiz paydaş ve uzmanlarla beraber kolektif bir yolculuğa çıkmalarını; böylece daha büyük bir topluluk oluşturmalarını hedefliyoruz.

8. Yaratıcı hikaye anlatımı

Bağ kurmanın yolu insan hikayelerini paylaşmaktan geçiyor. Her süreçten öğrendiklerimizi sentezleyerek yaratıcı çıktılara dönüştürmek için ağımızdaki yetenekli yaratıcı profesyoneller ile işbirliği yapıyoruz. Bu çıktılar iyi kurgulanmış bir videodan, görsel kurum kültürü dokümanına, bir posterden çizgi romana çok çeşitli biçimlerde tasarlanabiliyor.
bottom of page