top of page

Deneyimsel öğrenme yolculuklarıyla genç profesyonellerin lider olarak büyümesine yardımcı olun.

ÖĞRENME MÜFREDATLARI

İnsan bir kurum için en değerli varlıktır.

arastudio - learning curriculum.png

Genç profesyonelleri adaptif beceriler ve yaratıcı yeteneklerle mi donatmak istiyorsunuz?

Gençlerin, kompleks problemler karşısında aksiyon alacak

geleceğin liderleri olduğuna inanıyoruz. 

Bu yüzden, yeni nesil yöntem ve araçlar kullanarak

(çevrimiçi veya çevrimdışı) deneyimsel öğrenme yolculukları

tasarlıyoruz. Öğrenme Müfredatı çıktıları şu şekilde tanımlanabilir:

  • Empati, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve gelişme zihniyeti gibi liderlik becerilerini geliştirmek

  • Sosyal inovasyon ve sosyal girişimcilik metot ve araçlarını öğrenmek

  • Sosyal ya da çevresel bir mesele üzerine nitel ve nicel araştırma yapmak

  • Bu sosyal ya da çevresel meseleler etrafında yenilikçi projeler ve işler geliştirmek

  • Proje ve iş fikirlerinin prototiplerini üretmek

ÖRNEK YOLCUKLUKLAR

imeceLAB komünitesindeki gençlerin İstanbul’un kentsel hareketlilik meselesine çözümler üreterek nasıl sosyal inovasyon öncülerine dönüştüklerini burada görebilirsiniz.

bottom of page